MY-BOT-SOLUTION

ร่วมบุญกับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

วันที่ 23 สิงหาคม 2552 บริจาคทุนให้ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน (รามอินทรา)


      บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนนี้ มีเด็กตาบอดและพิการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น พิการทางสมอง โปลิโอ ฯลฯ ประมาณ 45 คน ส่วนหนึ่งจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่อีกส่วนหนึ่งกำลังฟื้นฟู ให้เข้าร่วมเรียนหนังสือกับเด็กปกติ <br>       บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน อยู่ในคว

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.cfbt.or.th


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่