MY-BOT-SOLUTION

ร่วมบุญกับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

วันที่ 31 มีนาคม 2557 ร่วมบริจาคเงินทำบุญให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ


      มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ก่อกำเนิดขึ้นจากจุดเล็กๆ แห่งเมตตาจิตของครอบครัวคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ (ศตพร ดีพา) ที่ได้ให้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่บาดเจ็บ เจ็บป่วยมาตั้งแต่ปี 2524 เมื่อสัตว์เหล่านั้นแข็งแรงขึ้

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.home4animals.org/


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่