MY-BOT-SOLUTION

ร่วมบุญกับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย


      มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2521 ก่อตั้งขึ้นโดยดร.ประหยัด ภูหนองโอง(ครูตาบอด) เปิดทำการสอน ณ บ้านเช่าครึ่งหลังในซอยธารทิพย์ ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2521 มีเด็กตาบอด 13 คน ด้วยเงินบริจาคก้อนแรก 10,000 บาท จากนางโรสลิม ชาวสิงคโปร์ และเตียง จำนวน 12 หลัง จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.cfbt.or.th/


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่