MY-BOT-SOLUTION

ร่วมบุญกับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

วันที่ 30 มีนาคม 2563 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิรามาธิบดี


      ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี คณบดีท่านแรกของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วย จึงได้ลงความเห็นจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้ชื่อ “มูลนิธิรามาธิบดี” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

Web Site ที่เกียวข้อง : https://www.ramafoundation.or.th/home


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่