MY-BOT-SOLUTION

ร่วมบุญกับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

วันที่ 13 กันยายน 2554 บริจาคกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย


      จากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ซึ่งมีพี่น้องชาวไทยได้ประสบกับความสูญเสียทั้งบ้านเรือนทรัพย์สินต่างๆบางท่านแทบสิ้นเนื้อประดาตัวและที่สำคัญคือต้องสูญเสียคนที่รักไปตลอดกาล RichManTool ขอเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในการร่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือพี่น้องชาวไ

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.thaigov.go.th/multimedia/vana/picture/flood.html


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่