MY-BOT-SOLUTION

ร่วมบุญกับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (ทอดกฐิน) สมทบทุนสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา


      โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น จำนวน ๑๐ ห้อง โดยการริเริ่มขออนุญาตจัดตั้งของพระครูวิจิตรธรรมสาธกเจ้าอาวาสวัดสัมฤทธิบุญ โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลว

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.g6s52.debthai.net/home/content.php?content_id=7


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่