MY-BOT-SOLUTION

ร่วมบุญกับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ไถ่ชีวิตโคกระบือ ณ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน


      ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างมหากุศลด้วยการไถ่ชีวิต โค ราคาตัวละ 9,999 บาท ไถ่ชีวิตกระบือ ราคาตัวละ 15,000 บาท หรือตามกำลังศัทธา เพื่อสืบต่อดวงชะตา และเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต นำโดย พระเทพวราลังการ (เสงี่ยม นนทากโร) รองเจ้าคณะภาค 11 (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสว

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.Ե⤡к.net


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่