MY BOT SOLUTION CHARITY

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือสังคม กับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 บริจาคเงินให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน

  คุณบวรลักษณ์ น้อยประทุม 8 ม.2 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

 • วันที่ 1 ตุลาคม 2560 บริจาคเงินให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัด ลพบุรี

  โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก วัดพระบาทน้ำพุ มีลักษณะของโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้รับผิดชอบคือ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

 • วันที่ 1 ตุลาคม 2560 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี

  มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานกำเนิดโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี พ.ศ. 2535 เมื่อทรงทราบว่า รศ. นพ. เทอดชัย ชีวะเกตุ สามารถประดิษฐ์ขาเทียมที่มีน้ำหนักเบา จากขยะพลาสติกและมีราคาถูกกว่าขาเทียมต่างประเทศ

 • วันที่ 16 กันยายน 2560 บริจาคเงิน มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 แพทย์หญิงวิจิตรา เหมศรีชาติ (ผู้อำนวยการสถาบันพยาวิทยา ขณะนั้น) เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง และเป็นประธานกรรมการคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ - ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา กิจกรรมต่างๆของสถาบันพยาธิฯ ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากทางราชการ - ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติผู้ตายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศพไม่มีญาติ - ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ

 • วันที่ 16 กันยายน 2560 บริจาคเงิน มูลนิธิ เด็ก โส สะ แห่ง ประเทศไทย ใน พระบรม ราชินูปถัมภ์

  มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวางกล่องขอรับบริจาคของทางมูลนิธิฯ ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ทั้ง 18 สถานี ซึ่งช่วยให้ทุกท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั่วประเทศไทยได้ง่ายๆ ที่ MRT ทุกสถานีเลยค่ะ

 • วันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

  มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ให้ความช่วยเหลือด้านศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติบนใบหน้า แก่เด็ก ๆ ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 • วันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริจาคเงินให้กับ โครงการ รักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร

  เริ่มจากการที่คุณวชิรา เข้าไปช่วยนำแมวของพี่ที่ร้านดอกไม้ไปทำหมัน พอไปพบเห็นสถานที่ที่แมวอยู่ สุขลักษณะอนามัย รวมถึงอาหารการกิน แล้วก็รู้สึกสงสาร...จากที่เป็นเพียงบัญชีรักษาแมวป่วยของคุณวชิรา จึงกลายเป็น โครงการ "รักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร" ในปัจจุบัน โดยชื่อนี้ทางเพื่อนๆในห้องแมว เป็นผู้ตั้งชื่อและเลือกชื่อให้

 • วันที่ 16 สิงหาคม 2560 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

  มูลนิธิเด็กโรคหัวใจเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2524 โดยกลุ่มของผู้มีจิตศรัทธาในสาธารณประโยชน์ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็ก และด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงรับมูลนิธิฯไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2527

 • วันที่ 16 สิงหาคม 2560 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  มูลนิธิปณิธานสานความรู้ แก่เพื่อนผู้พิการการมองเห็น ได้ฝึกฝนวิชาชาญควรบำเพ็ญ เพื่อจักเป็นงานอาชีพสำหรับตน ให้ช่วยคนช่วยสังคมช่วยชาติได้ เช่นปวงชนทั่วไปทุกแห่งหน ยิ้มสู้อุปสรรคได้ไร้กังวล เป็นหนึ่งคนแห่งสังคมสมภาคภูมิ